Dankzij Spaar & Pluk geniet u van promoties en voordelen, gewoon door uw kredietkaart te gebruiken. Daarvoor verwerken we wel persoonlijke gegevens, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor Worldline. Met deze Privacyverklaring willen we u dan ook meer info geven rond welke data we verwerken, voor welke doeleinden, met wie we die gegevens delen, en wat uw rechten zijn rond die verwerking. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Spaar&Pluk, maar ook op verwante mobiele websites en mobiele toepassingen. Op zoek naar privacy-informatie over andere producten of diensten van Worldline? Raadpleeg de Privacyverklaring rond dat onderwerp.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?


Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door Worldline SA/NV in het kader van het Spaar&Pluk-programma.

Worldline SA/NV en equensWorldline SE (handelend via haar Belgische filiaal) treden op als gezamenlijke controleurs van uw persoonlijke gegevens en in deze privacyverklaring verwijzen 'wij', 'ons' of 'onze' naar Worldline nv en equensworldldine SE, tenzij specifiek anders aangegeven.

Ons adres is Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel.

In onze websites en applicaties vindt u ook links naar websites van derden, zoals websites van promotiepartners en plug-ins voor sociale media (zoals 'like'-, 'share'- of 'retweet'-knoppen). Wanneer u op een van deze links klikt, wordt u doorgestuurd naar websites van derden. Deze derden ontvangen zo mogelijk informatie over uw activiteit op onze websites of in onze applicaties. Die websites hebben hun eigen privacyverklaring en de huidige privacyverklaring is niet van toepassing op zulke websites van derden. Als u een van de koppelingen volgt, dan vindt u in de desbetreffende privacyverklaring meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door hen worden verwerkt.
 

2. Welke van mijn gegevens worden opgeslagen?


We verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens:
- Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer.
- Informatie over uw lidmaatschap, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en aanmaakdatum van het account.
- Bank- en financiële gegevens: bijvoorbeeld het kaartnummer dat u registreert wanneer u uw account aanmaakt en informatie over transacties met uw geregistreerde kaarten. Dit met het doel om u de verzamelde punten te geven, de aanbiedingen te activeren en de terugbetaling-via-terminal-functie uit te voeren.
- Informatie over uw aanwezigheid op internet en op sociale media op basis van uw interactie met ons. Dit kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, informatie over het gebruik van onze website, applicaties of services, uw accountnaam op sociale media en uw opmerkingen en vind-ik-leuks op onze pagina's op sociale netwerken waarop u met ons contact hebt. Zo kan u bijvoorbeeld meedoen aan een van onze Facebook-wedstrijden door het bericht leuk te vinden of er commentaar op te geven. Zie ook het onderdeel over cookies voor meer informatie over de installatie van cookies.
- Informatie over deelname aan aanbiedingen. Wanneer u bijvoorbeeld een promotie activeert of gebruikt, slaan we die informatie op in onze database, samen met de naam van de verkoper, de datum van de activering en het gebruik, evenals het desbetreffende bedrag en de verzamelde punten. Aanbiedingen waarvoor geen specifieke registratie vereist is zijn automatisch vooraf geactiveerd, zodat u zonder verdere actie van de aanbieding kunt genieten.
 

3. Waar halen jullie mijn gegevens vandaan?


Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens uit de volgende bronnen:
- Rechtstreeks van u: als u zich bijvoorbeeld abonneert op Spaar&Pluk of als u rechtstreeks contact met ons opneemt.
- Van derden: als de uitgever van uw kaart (meestal uw bank) een partner van het programma is en u ermee instemt deel te nemen aan het programma, geven zij ons uw informatie zodat de service kan worden geactiveerd en uw punten kunnen worden verzameld. Als uw kredietkaart bijvoorbeeld door uw bank is geregistreerd in het Spaar&Pluk-programma, dan vragen we u alleen uw kredietkaartnummer en e-mailadres op voor de activering van uw abonnement en niet alle andere gegevens die we wel zouden opvragen van gebruikers die zich niet inschrijven via een samenwerkende uitgever.
- Informatie die we over u genereren of leren tijdens onze relatie en door de manier waarop u onze services, producten, websites of uw account gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een lopende promotie, wanneer u betaalt met uw geregistreerde kredietkaart of wanneer u de installatie van cookies op onze website accepteert.
 

4. Voor welke doeleinden zullen mijn gegevens worden verwerkt en op welke wettelijke basis gebeurt dat?


Worldline verwerkt uw persoonlijke gegevens in de context van het Spaar&Pluk-programma voor de volgende doeleinden:
 • We verwerken uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die nodig zijn voor het leveren van de diensten waarop u geabonneerd bent. We gebruiken uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken om uw gebruikersprofiel te creëren, u klantenondersteuning te bieden, u bonuspunten toe te kennen op basis van uw kredietkaart-transacties of om u te informeren over de resultaten van een wedstrijd waarvoor u zich hebt ingeschreven.
 • We sturen u alleen marketinggerelateerde e-mails als u uw expliciete toestemming geeft om dergelijke e-mails te ontvangen. We kunnen die e-mails personaliseren op basis van verwerkte persoonlijke gegevens over u. De marketinggerelateerde e-mails die u ontvangt kunnen bijvoorbeeld worden gepersonaliseerd op basis van het adres dat u opgaf, uw abonnementen op eerdere aanbiedingen of eerdere transacties die op ons platform geregistreerd werden. We stoppen met persoonlijke gegevens te verwerken voor dit doel als u uw toestemming voor marketingcommunicatie intrekt. Dat kan door op de koppeling voor afmelding onderaan elke e-mail te klikken of door de instellingen in uw account te wijzigen. Als u uw toestemming voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails intrekt, kunt u nog steeds alle beschikbare aanbiedingen bekijken door naar de Spaar&Pluk-website te gaan.
 • We verwerken ook informatie die we verzamelen via cookies en technologieën om meer over u te weten te komen en onze services te personaliseren, tenzij u niet instemt met de installatie van cookies (zie het gedeelte ‘cookies’ hieronder voor meer informatie).
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen of de belangen van onze zakelijke partners, zolang dat in evenwicht is met uw rechten en vrijheden. Een verkoper kan ons bijvoorbeeld vragen om een ​​promotie uit te sturen naar Spaar&Pluk-gebruikers. Die verkoper krijgt echter nooit uw persoonlijke gegevens of kaartgegevens te zien, maar alleen verzamelde informatie (zoals geanonimiseerde gegevens over de promotie). Tenzij u expliciet toestemming geeft om andere informatie te delen of als het delen van uw gegevens noodzakelijk is voor het aanbod. Een voorbeeld: wanneer we een handelaar moeten informeren over de winnaars van een wedstrijd, zodat die winnaars hun prijs kunnen ophalen.
 • We verwerken uw persoonlijke gegevens ook op basis van onze legitieme belangen om fraude te voorkomen, de veiligheid van onze systemen te verbeteren of onze juridische claims te verdedigen.
 • Worldline verwerkt persoonsgegevens op basis van haar eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen om te voldoen aan verschillende wet- en regelgevingen (bijvoorbeeld belastingwetgeving, mededingingsrecht, werknemersrecht of boekhoudrecht) en op verzoek van een gerechtelijke autoriteit of overheidsinstantie die jurisdictie over ons of aan ons verbonden ondernemingen heeft of claimt.
 • Uw gegevens zullen ook gebruikt worden om onze diensten te verbeteren. Zo kunnen we uw antwoorden op onze contactformulieren analyseren of contact met u opnemen voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken van onze diensten en aanbiedingen. We kunnen u hiervoor contacteren per telefoon of e-mail, tenzij u ervoor gekozen heeft om niet gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden.
 

5. Met wie worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld?


Slechts een beperkt aantal werknemers van Worldline en eventueel aangestelde onderaannemers hebben toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in uw profiel. Het gaat steeds uitsluitend over informatie die absoluut noodzakelijk is en pas nadat de personen in kwestie zich hebben verbonden aan de gangbare geheimhoudingsverplichtingen. In specifieke gevallen moeten we uw persoonlijke gegevens mogelijk delen met derden. We doen dit pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat zo’n overdracht rechtmatig is. Dat is zo in deze gevallen:
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de diensten en producten die moeten worden geleverd, volgens de hierboven beschreven doeleinden, dat we uw gegevens delen met leden van Worldline Group. We kunnen bijvoorbeeld de diensten van andere entiteiten van Worldline Group gebruiken om uw gegevens op te slaan, transacties te verwerken of uw gegevens te beveiligen.
 • Wanneer het nodig is voor de activering of levering van een dienst dat we uw gegevens delen met samenwerkende uitgevers. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer u zich abonneert op het Spaar&Pluk-programma via een van de samenwerkende uitgevende instellingen. Let op: ongeacht of u zich via een samenwerkende uitgever bij Spaar&Pluk hebt geregistreerd of niet, zijn uw uitgever en verschillende andere serviceproviders betrokken bij de verwerking van uw kredietkaart-transacties.
 • Wanneer u zich abonneert op een specifieke promotie aangeboden door een met ons samenwerkende handelaar waarvoor de overdracht van uw gegevens aan die handelaar is vereist, kunnen we uw gegevens ook delen met die handelaar. Individuele handelaren hebben geen toegang tot uw profielgegevens. Wanneer uw profiel in aanmerking komt voor een promotie of aanbieding van een verkoper, dan stuurt het Spaar&Pluk-systeem van Worldline die promotie naar u. De verkoper krijgt een overzicht van het aantal resultaten voor zijn campagne (geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens), maar krijgt geen individuele contactgegevens of andere gegevens van profielen te zien. Persoonlijke gegevens over u worden op geen enkel moment met een verkoper gedeeld, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het vergemakkelijken van de promotie. Als u bijvoorbeeld tickets voor een concert wint, moeten we uw details naar de organisator sturen, zodat u die tickets kan gaan ophalen.
 • Wanneer we uw gegevens delen met derden die diensten aan ons leveren, zoals onderaannemers die namens ons optreden en onze instructies opvolgen, zoals bedrijven die onze website ondersteunen of onderhouden, marktanalysebureaus of marketingbureaus.
 • Wanneer we uw gegevens delen met publieke autoriteiten, overheidsinstanties en justitiële autoriteiten (i) als dit wettelijk of juridisch verplicht is, (ii) wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om schade of financieel verlies te voorkomen, (iii) in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten, of (iv) wanneer het voor Worldline vereist is zich te verdedigen tegen juridische claims.
 

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?


We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is. Wat nodig is hangt af van de verschillende doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, zoals eerder beschreven. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen totdat u uw persoonlijke account verwijdert, tenzij het op grond van de van toepassing zijnde wetgeving of industriestandaarden en -voorschriften vereist is om uw gegevens gedurende een langere periode bij te houden. Zelfs nadat uw account gedeactiveerd werd, blijft informatie over transacties bijvoorbeeld zo lang behouden als vereist volgens de toepasselijke normen en voorschriften en volgens de van toepassing zijnde wetgeving (bijvoorbeeld de belastingwetgeving, de antifraudewetgeving en de wetgeving rond het financieren van terrorisme). Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ook langer bewaren in het geval van een lopende juridische procedure tegen u, zodat we onze juridische claims kunnen verdedigen.
 

7. Welke maatregelen worden er genomen om mijn gegevens te beveiligen?


We implementeren en inspecteren regelmatig technische en organisatorische controlemaatregelen om om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Worldline en zijn onderaannemers worden regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd voor verschillende normen, waaronder de internationale Payment Card Industry Data Security-standaard (PCI / DSS) voor het gebruik van betaalkaartgegevens. Worldline is ook verbonden aan BDMA (= Belgian Direct Marketing Association), een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het gebruik van persoonlijke gegevens door de aangesloten leden.
We rekenen op uw medewerking om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Als u uw account aanmaakt, zorg er dan voor dat u een veilig wachtwoord kiest. Deel uw wachtwoord niet met andere mensen en zorg ervoor dat u uw wachtwoord regelmatig wijzigt, zeker nadat u ervan op de hoogte bent gesteld dat onregelmatige activiteiten zijn vastgesteld op uw account.
 

8. Welke rechten heb ik en hoe kan ik ze uitoefenen?


U hebt, binnen de beperkingen van de van toepassing zijnde wetgeving, recht op toegang, correctie, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens of de overdracht van uw gegevens aan een andere gegevensbeheerder te vragen.
Om uw rechten uit te oefenen en als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met Spaar&Pluk, kunt u altijd contact opnemen met Worldline via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar support@spaarenpluk.be. Omwille van gegevensbescherming is Worldline vereist om uw identiteit te verifiëren voordat actie wordt ondernomen om uw verzoek te behandelen.
U kunt altijd eenvoudig zien welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken door u aan te melden op uw account. U hebt ook de mogelijkheid om die informatie te downloaden in een draagbaar, leesbaar formaat (Excel of JSON).
U kunt uw toestemming om marketing-e-mails te ontvangen ook intrekken door u af te melden via de voettekst van de marketing-e-mails die u van ons ontvangt of door de instelling in uw profiel te wijzigen.
Ten slotte kunt u uw account ook verwijderen nadat u er zich op aangemeld hebt.
Als u algemene vragen over uw kredietkaart hebt, neemt u contact op met de financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven.
Als een van de verwerkingsactiviteiten van Worldline niet in overeenstemming is met de wetgeving of Worldline niet in staat is om datagerelateerde verzoeken adequaat te behandelen, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. U hebt het recht om die klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit van het land waarin u doorgaans verblijft, werkt of waar de vermeende inbreuk op de wetgeving plaatsvond. Informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, vindt u hier.
 

9. Cookies


Worldline neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en leeft de EU-richtlijnen op het terrein van privacy in elektronische communicatie na. Met dit doel hebben we de volgende verklaring opgesteld om u in staat te stellen de cookies te beheren die we verzamelen als u onze website bezoekt.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die worden gedownload op een apparaat als de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website in staat om gebruikers te herkennen en de navigatie van een bezoeker op verschillende websites te doorgronden.

In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser die vervolgens een tekstbestand genereert. Iedere keer dat een gebruiker terugkeert op dezelfde website achterhaalt de browser dit bestand en stuur dit door naar de server van de website.

De cookies van Worldline

Worldline streeft ernaar ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft als u onze website bezoekt. Om deze reden worden cookies geïnstalleerd op de computer als u onze website bezoekt.

Terwijl u surft op website(s) van Worldline kunnen datalogs van uw activiteiten worden verzameld met het doel begrip te krijgen van het geaggregeerde gebruik van rubrieken en pagina’s. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics, Google AdWords, Kwanko Pixel en Facebook Pixel.

Goolge Analytics

Google Analytics stelt Worldline in staat te analyseren hoe uw interactie met de content op de website verloopt. Om te voorkomen dat uw persoonlijke data in handen komen van Google zetten we deze tool zo in dat het verzamelen van IP-addressen wordt voorkomen. Het is zowel voor Worldline als Google niet mogelijk om u en uw online activiteiten te identificeren.

Facebook Pixel

Dankzij de Facebook Pixel kunnen we de mensen die via onze website naar onze Facebook pagina’s surfen, volgen en het gedrag van onze community op onze verschillende digitale kanalen leren kennen.

Google AdWords

Wij verzamelen uw gegevens om onze Adwords-campagnes te optimaliseren en bieden u de inhoud die bij u past.

Hoe lang bewaart Worldline cookies?

Cookies blijven niet langer dan 24 maanden op uw computer en u kunt besluiten alle cookies op elk gewenst moment te verwijderen binnen uw browser-instellingen.

Cookies-instellingen

Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik hiervan wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u voorzien van informatie en controle over cookies. U kunt via uw browser alerts instellen die melden wanneer een cookie wordt gebruikt en u kunt deze accepteren of afwijzen. U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die wordt geretourneerd naar de oorspronkelijke servers. U kunt in het algemeen de cookies op uw browser uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op de mogelijkheid om de website(s) van Worldline te bezoeken.

Om er zeker van de zijn dat u uw weg kunt vinden bij het aanpassen van instellingen treft u hieronder een aantal links aan die kunnen helpen bij het op de juiste manier configureren van andere browsers die u in gebruik kunt hebben.